The end of suffering

 

Moge het geluid van deze bel diep in de wereld doordringen.

Zelfs op de meest duistere plekken kunnen levende wezens het duidelijk horen,

zodat al het lijden in hen eindigt,

er begrip is in hun harten

en zij het pad van lijden en dood overstijgen.


De universele dharma deur is al open.
De golven van het opkomend getij

worden duidelijk gehoord.

Het wonder gebeurt.

In het hart van de lotusbloem

verschijnt een prachtig kind .
Eén enkele druppel van dit barmhartige water

is genoeg

om onze bergen en rivieren weer

een verkwikkend voorjaar te brengen.


Terwijl ik naar de bel luister,

voel ik kwellingen in me oplossen.

Mijn geest kalmeert, mijn lichaam ontspant.

Een glimlach ontspringt op mijn lippen.

De galm volgend, brengt mijn adem me terug

naar het veilige eiland van aandacht.

Bloemen van vrede bloeien prachtig

in de tuin van mijn hart.